برچسب: فخوز
وضعیت ساعت اولیه بازار
و "فخوز" در بخش فلزات اساسی نیز برچیده شد در...
کد خبر: ۵۷۷۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۲۹


وضعیت ساعت میانی بازار
"فلوله" و "فخوز" در بخش فلزات اساسی برچیده شد اما...
کد خبر: ۵۷۴۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۱۶


وضعیت ساعت پایانی بازار
به صف فروش رسید در بخش فلزات اساسی "فخوز" تا...
کد خبر: ۵۷۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۱۱


بفرمایید بورس - نوزدهم مهر
نمادهایی مانند "فخوز" "تاپیکو" "همراه" "سدور" و "وسینا" بر شاخص...
کد خبر: ۵۵۸۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۱۹


وضعیت ساعت اولیه بازار
"فخوز" برچیده شد اما بر حجم صف خرید "فولاژ" افزوده...
کد خبر: ۵۵۸۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۱۹


وضعیت ساعت اولیه بازار
به صف خرید محدودی رسید در بخش فلزات اساسی "فخوز"...
کد خبر: ۵۵۷۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۱۶


بفرمایید بورس - نهم مهر
گردید در اواخر معاملات اما جمع آوری صف فروش "فخوز"...
کد خبر: ۵۵۶۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۰۹


وضعیت ساعت پایانی بازار
رسید در مقابل "فخوز" صف فروش را پیش روی خود...
کد خبر: ۵۵۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۰۹


وضعیت ساعت میانی بازار
خرید رسید در بخش فلزات اساسی "فخوز" به صف فروش...
کد خبر: ۵۵۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۰۹


وضعیت ساعت اولیه بازار
فروش محدود "فخوز" در برهه ای برچیده شد در برهه...
کد خبر: ۵۵۵۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۰۷


بفرمایید بورس - ششم مهر
این بخش صف فروش جزئی در نماد "فخوز" به چشم...
کد خبر: ۵۵۵۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۰۶


وضعیت ساعت اولیه بازار
صف فروش "شکلر" افزوده است در بخش فلزات اساسی "فخوز"...
کد خبر: ۵۵۴۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۰۵


وضعیت ساعت پایانی بازار
خرید "میهن" پابرجا ماند در بخش فلزات اساسی "فخوز" در...
کد خبر: ۵۵۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۰۲


وضعیت ساعت پایانی بازار
فلزات اساسی "فخوز" و "فنورد" به صف فروش محدودی رسیدند...
کد خبر: ۵۵۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۰۱


«دنیای اقتصاد» عملکرد بورس را در6 ماه اول سال بررسی کرد
صنایع کوچک؛ برنده نیمه اول
جای گذاشت و در مقابل نمادهای فخوز با 44 وبصادر...
کد خبر: ۵۵۳۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۰۱


بفرمایید بورس - سی و یکم شهریور
تجربه کردند همچنین "فخوز" بیشترین تاثیر مثبت و "فخاس" بالاترین... در اینگونه نمادها مانند "فخوز" و "وبصادر" و همچنین "فملی"... که بیشترین حجم معاملاتی مربوط به دو نماد "فخوز2" و...
کد خبر: ۵۵۳۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱


وضعیت ساعت میانی بازار
فلزی همچون "فخوز" و "فملی" بودیم در این بخش "فولاژ"به...
کد خبر: ۵۵۳۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱


بفرمایید بورس - نوزدهم شهریور
بلوکی در درصدهای مثبت در نماد "فخوز" توانست به صورت...
کد خبر: ۵۵۰۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹


وضعیت ساعت اولیه بازار
در نماد "فملی" و "فخوز" در بخش فلزات اساسی رخ...
کد خبر: ۵۵۰۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹


بفرمایید بورس - نهم شهریور
شد نمادهایی چون "فارس" "فخوز" "تاپیکو" ""وبصادر" و "وغدیر" تاثیر...
کد خبر: ۵۴۷۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۰۹